Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mordach

08-140 Mordy Narutowicza 9

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mordach w Krajowym Rejestrze Sądowym:

Wpis KRS

 

 Na działce 2454/1, której właścicielem jest Urząd Miasta i Gminy Mordy znajdują się dwa bloki mieszkalne oznaczone na mapie: 9A i 9B. W każdym bloku znajduje się 18 mieszkań: 6 - M3; 6-M4, 3-M5 i 3- M6. W uzytkowaniu wieczystym jest również działka 2454/4 na której zlokalizowane są ogódki działkowe.