Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mordach

08-140 Mordy Narutowicza 9

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza kadencja 2011-2014

przewodniczący - Jerzy Borowski

sekretarz - Dorota Narojek

członek - Maria Chmielewska (od 2012 roku)

członek - Dariusz Jastrzębski (od 2013 roku)

członek - Józef Pajka

 

Rada Nadzorcza kadencja 2024-

przewodniczący - Adam Marczuk

członek - Jerzy Borowski

członek - Barbara Opłocka 

członek - Dariusz Jastrzębski 

członek - Barbara Piekarska