Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mordach

08-140 Mordy Narutowicza 9

Zarząd Spółdzielni

Prezes Zarządu - Sławomira Ciborowska

zastępca prezesa - Tomasz Borzyński

członek Zarządu -  Aneta Zagajewska-Łuczak

 

Od 1 marca 2024 r

Prezes Zarządu - Wojciech Kucharek

zastępca prezesa - Tomasz Borzyński

członek Zarządu -  Aneta zagajewska-Łuczak